1.2 Oinarrizko araudia eta aplikatzeko ebazpaden judizialak

Hau da Derioko Udalaren funtzionamenduan aplikatu beharreko oinarrizko araudi garrantzitsuena:

  • Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeena, Euskal Autonomia-Erkidegoko udalerrien jarduteko araubidea arautzen duen lehen araua dena. Legea apirilaren 15ean indarrean sartu zen, Gernikako Estatutuarekin, Kontzertu Ekonomikoarekin eta Lurralde Historikoen Legearekin batera, Euskadiko barne-arkitektura instituzionala osatuko du.
  • Apirilaren 2ko 7/85 Legea, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa. Toki Administrazioen Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko Oinarrizko Legea da estatuan. Udalerrien, probintzien eta beste toki-erakunde batzuen antolamendu- eta funtzionamendu-araudiaren oinarriak arautzen ditu.
  • Derioko Udalaren Araudi Organikoa. Derioko Udala erakunde gisa arautzen du, berezko organoak ezartzen ditu, derrigorrezko beste oinarrizko organo batzuen ezaugarriak ezartzen ditu, bai eta bestelako antolamendu-egokitzapen batzuk ere, udal-antolamendua Derioko herritarren beharrizanetara egokitzea ahalbidetzen dutenak.
  • Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua, Toki Erakundeen Antolamenduari, Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko Araudia onartzen duena. Derioko Udalaren Araudi Organikoan aurreikusten ez diren auzietan aplikatzekoa.
Eguneratuta
Atzera